Województwo zachodniopomorskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

“Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie Woj. Zachodnio -Pomorskiego

Warunki finansowe
  • do 400 000,00 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • nie określono limitu na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę,, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
  • właściciele –kierownicy przedsiębiorstwa
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy