Województwo wielkopolskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

Subregion koniński

„Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”

W ramach projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) z subregionu konińskiego, będą mogły otrzymać refundację kosztów poniesionych na usługi rozwojowe takie jak m.in. szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe. Wysokość refundacji może sięgnąć nawet do wysokości 80%. Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w projekcie będą mogli skorzystać z usług rozwojowych oferowanych jedynie przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) nadzorowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z Warszawy.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców z subregionu konińskiego, którzy:

 • są mikro/ małym lub średnim przedsiębiorstwem z subregionu konińskiego (powiat gnieźnieński, koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński , miasto Konin),
 • chcą podnieść kompetencje i/lub nabyć kwalifikacje dla siebie i/lub swoich pracowników,
 • chcą skorzystać ze specjalistycznego doradztwa,
 • chcą uzyskać refundację kosztów szkoleń i doradztwa (nawet do 80%).
Operator

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

www.arrkonin.org.pl/informacja-dla-firm-szkoleniowychdoradczych-i-uczelni-wyzszych/

 

Subregion leszczyński

„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. wielkopolskiego”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz efektywności 720 przedsiębiorstw MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne z subregionu leszczyńskiego.

Grupa docelowa

Do projektu są zaproszeni przedsiębiorcy, którzy:

 • Prowadzą działalność na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego,leszczyńskiego,  międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego i miasta Leszna.
 • Są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania szkoleń w wysokości od 50 % – 80% i wartości do 5000 zł na pracownika oraz do 100 000 zł na firmę.
Operator

Zakład Doskonalenia Zawodowego http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/

 

Subregion kaliski

„SUBREGION KALISKI INWESTUJE W KADRY!”

Projekt skierowany do 793 MMŚP z terenu subregionu kaliskiego. Celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 2377 osób – właścicieli i pracowników tych przedsiębiorstw, w tym firm przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.

Grupa docelowa

Do projektu są zaproszeni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie powiatów: krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego.

Operator

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

https://www.kip.kalisz.pl/2017/03/23/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

http://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Subregion poznański

„Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”

Celem projektu jest wsparcie rozwojowe na rzecz MŚP z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań):

 1. a) pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,
 2. b) w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Przedsiębiorcy z sektora MMŚP mogą wysłać swoich pracowników na szkolenia lub skorzystać z usługi doradczej. Wszystko to, przy refundacji nawet do 80% ponoszonych kosztów.

Grupa docelowa

MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz osoby pracujące w MŚP.

Operator

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

 

Subregion pilski

„ROZWÓJ SEKTORA MSP I ICH PRACOWNIKÓW Z SUBREGIONU PILSKIEGO”

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 1318 (593 mężczyzn i 725 kobiet) przedsiębiorców lub pracowników, w tym 322 osób w wieku powyżej 50 roku życia i 422 osób o niskich kwalifikacjach, oddelegowanych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego – powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, oddelegowanych przez przedsiębiorstwa, przez wdrożenie wsparcia rozwojowego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, zgodnie z regionalną polityką oraz z potrzebami regionalnych przedsiębiorstw.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

Operator

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A http://rozwijamy.eu/

Warunki uczestnictwa:

Dla kogo
 • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
 • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie Wielkopolskiego

Warunki finansowe
 • do 100 000 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

 • do 5 000,00 Uczestnika (Poznań: do 3 000,00)

Uczestnicy
 • pracownicy – umowa o pracę, zlecenie, o dzieło
 • właściciele –kierownicy przedsiębiorstwa
 • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy