Województwo warmińsko-mazurskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

subregion olsztyński

„Fundusz Usług Rozwojowych – subregion olsztyński”

Celem projektu jest zrealizowanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu olsztyńskiego (powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn) celów rozwojowych poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących na obszarze Warmii i Mazur, w tym pracujących na własny rachunek w oparciu o dostęp do popytowego systemu finansowania usług rozwojowych.

Grupa docelowa

Z refundacji mogą skorzystać wszystkie podmioty i osoby spełniające następujące wymogi:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/delegaturę/oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w subregionie olsztyńskim, nie będących w stanie upadłości lub likwidacji, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek, w tym w szczególności: osób w wieku 50+ i osób z niskimi kwalifikacjami.
Operator

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” http://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/informacje-o-projektach/subregion-olsztynski/

 

subregion elbląski

„Fundusz Usług Rozwojowych – subregion elbląski”

Celem projektu jest zrealizowanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, elbląski, m. Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski) celów rozwojowych poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących na obszarze Warmii i Mazur, w tym pracujących na własny rachunek w oparciu o dostęp do popytowego systemu finansowania usług rozwojowych.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/delegaturę/oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w subregionie olsztyńskim, nie będących w stanie upadłości lub likwidacji, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek, w tym w szczególności: osób w wieku 50+ i osób z niskimi kwalifikacjami.
Operator

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” http://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/informacje-o-projektach/subregion-elblaski/

 

subregion ełcki

„Fundusz Usług Rozwojowych – subregion ełcki”

Celem projektu jest zrealizowanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski) celów rozwojowych poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących na obszarze Warmii i Mazur, w tym pracujących na własny rachunek w oparciu o dostęp do popytowego systemu finansowania usług rozwojowych.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/delegaturę/oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w subregionie olsztyńskim, nie będących w stanie upadłości lub likwidacji, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
 • osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek, w tym w szczególności: osób w wieku 50+ i osób z niskimi kwalifikacjami.
Operator

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

http://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/informacje-o-projektach/subregion-elcki/

 

Warunki udziału

Dla kogo
 • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
 • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. warmińsko mazurskiego

Warunki finansowe
 • do 70 000,00 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

 • W ramach projektu nie określono limitu środków, które Przedsiębiorca może przeznaczyć na:

-jedną usługę rozwojową;

-jedną osobę;

– ilość usług rozwojowych z których skorzysta MŚP

Uczestnicy
 • pracownicy – umowa o pracę, umowa o pracę, zlecenie o dzieło, zlecenie
 • właściciele przedsiębiorstwa
 • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy