Województwo świętokrzyskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice

„Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”

W ramach projektu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice oraz ich pracowników.

Operator

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. http://it.kielce.pl/

 

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

„OPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast:

Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżyska-Kamienna dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR”

W ramach podmiotowego systemu finansowania mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają możliwość uzyskania refundacji do 80%, kosztów szkoleń i doradztwa realizowanych przez jednostki akredytowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).  Dzięki temu zarówno właściciele jak i pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje, zdobywać wymagane kwalifikacje, certyfikaty, uprawnienia oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego w miastach: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice oraz ich pracownicy.

Operator

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa http://www.siph.com.pl/

Warunki uczestnictwa:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. świętokrzyskiego nie krócej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Warunki finansowe
  • do 60 000 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 6 000 na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę,
  • umowa agencyjna ( zlecenie, o dzieło)- Pracownicy zgłoszeni  z tym rodzajem umów na usługę rozwojową nie mogą stanowić więcej niż 25% wszystkich delegowanych
  • właściciele przedsiębiorstwa indywidualnego
  • wspólnicy