Województwo śląskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie). Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Operator

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna https://www.bur.fgsa.pl/

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow  

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach http://operatorpsf.riph.com.pl/

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach http://www.wst.com.pl/

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. www.psf.gapr.pl

Warunki uczestnictwa:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. śląskiego

Warunki finansowe
  • do 100 000 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 7 500 na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, zlecenie
  • umowa o dzieło obniża dofinansowanie o 20%
  • właściciele indywidualnego przedsiębiorstwa
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy