Województwo podlaskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji. Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Warunki uczestnictwa:

Dla kogo
  • MŚP
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. podlaskiego

Warunki finansowe
  • do 50 000 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 10 000,00 na Uczestnika
  • dofinansowanie 50%-80%

Uczestnicy
  • pracownicy na każdą możliwą umowę