Województwo podkarpackie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

subregion rzeszowski

„Generator kompetencji”

Celem realizacji projektu jest objęcie wsparciem finansowym (maksymalny poziom dofinansowania – 80%) przedsiębiorstw subregionu rzeszowskiego, które deklarują potrzebę podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego przewiduje się realizację wsparcia dla mikro (w tym osób samozatrudnionych), małych i średnich firm (MŚP) i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP) mające siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego.

Operator

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.rarr.rzeszow.pl

 

subregion krośnieński

Podmiotowy system finansowanie usług rozwojowych – subregion „SK”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP z terenu powiatów: miasto Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i strzyżowskiego.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie powiatów: Miasto Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego oraz ich pracowników.

Operator

Podkarpacka Izba Gospodarcza www.pigkrosno.pl

 

subregion tarnobrzeski

„Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników MŚP, w tym przechodzących procesy restrukturyzacyjne, z województwa podkarpackiego w subregionie tarnobrzeskim, korzystających z usług rozwojowych.

Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Operator

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. www.ststrefa.pl

 

subregion przemyski

„Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, których głównym celem jest nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji.

Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Warunki udziału

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. podkarpackiego

Warunki finansowe
  • do 16 000 na firmę mikro; do 40 000 – małe; do 80 000 – średnie przedsiębiorstwo

i jednocześnie:

  • do 8 000,00 na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, umowa o pracę, zlecenie o dzieło, zlecenie
  • właściciele przedsiębiorstwa
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy