Województwo opolskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Operator Systemu Popytowego”

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3 861, M: 2 079), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie MSP, mające swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego oraz pracownicy tych jednostek, w tym osoby samozatrudnione, prowadzące działalność w branżach, zidentyfikowanych zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, jako specjalizacje inteligentne.

Operator

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki http://www.ocrg.opolskie.pl/

Fundacja Rozwoju Śląska

Warunki Udziału:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. opolskiego

Warunki finansowe
  • do 48 000,00 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 4 000,00 na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, umowa o pracę, zlecenie o dzieło, zlecenie
  • właściciele przedsiębiorstwa
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy