Województwo małopolskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Małopolskie Bony Rozwojowe”

Celem projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla 3 500 małopolskich MŚP i ich pracowników (łącznie 13 700 osób) poprzez dofinansowanie usług rozwojowych zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych.”

Grupa docelowa

Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie Małopolski.

Operator

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. http://www.mbon.pl

Warunki Udziału:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie Woj. Małopolskiego

Warunki finansowe
  • do:

1. Samozatrudniony: 5760,00 zł
2. 1 – 3 pracowników: 8640,00 zł
3. 4 – 9 pracowników: 11 520,00

4. 10 – 19 pracowników: 17280,00 zł

5. 20 – 49 pracowników: 28800,00 zł

6. 50 – 99 pracowników: 51840,00 zł

7. 100 – 249 pracowników: 97920,00 zł

  • Limity dodatkowe:

1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł

1 godzina usługi doradczej – 90 zł

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, powołanie, mianowania,
  • właściciele –kierownicy przedsiębiorstwa  indywidualnego
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy