Województwo lubuskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Projekt obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych
i pracowników MMŚP oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność,
tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności
na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na
dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

Operator

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna www.region.zgora.pl

Warunki udziału

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. lubuskiego

Warunki finansowe
  • do 35 000,00 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 8 500,00 z wkładem własnym  na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, powołanie, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę
  • właściciele –kierownicy przedsiębiorstwa  indywidualnego
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy