Województwo lubelskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i ich pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do:

  • mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnionych,
  • przedsiębiorstw z powiatów: lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego lub m. Lublin,
  • pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz inne formy zgodne z prawem krajowym (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
Operator

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny http://www.lpnt.pl

Warunki Udziału:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. lubelskiego

Warunki finansowe
  • do 15 000 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 5 000 na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, umowa o pracę, zlecenie o dzieło, zlecenie
  • właściciele przedsiębiorstwa
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy