Województwo łódzkie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„Strefa RozwoYou – iskra nowej wiedzy”

Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2000 przedsiębiorców i pracowników MŚP, w tym przechodzących procesy restrukturyzacyjne, z województwa łódzkiego korzystających z usług rozwojowych

Grupa docelowa

Wsparcie skierowane jest do wszystkich mikro, małych lub średnich przedsiębiorców mających siedzibę/oddział/filię na terenie województwa łódzkiego oraz ich pracowników, w tym osób samozatrudnionych.

Operator

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. strefarozwoju.lodz.pl/

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego http://larr.pl

HRP Group hrp.com.pl

Warunki Udziału:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. łódzkiego

Warunki finansowe
  • do 120 000,00 z wkładem własnym wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 3 000,00 z wkładem własnym  na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, powołanie, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę
  • właściciele –kierownicy przedsiębiorstwa  indywidualnego
  • wspólnicy , zarząd widniejący w KRS bez umowy