Województwo dolnośląskie

Powrót do strony głównej

Pakiety

2. Wybierz pakiet

Projekt graficzny + kodowanie:

Projekt graficzny:

Opieka nad sklepem:


Powyższe wyliczenia są wartościami szacunkowymi - mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konkretną ofertę oraz możliwość zawarcia umowy klient otrzymuje po nawiązaniu z Państwem kontaktu poza stroną internetową.

Wysokość dopłaty z własnych środków

0

Wysokość wkładu własnego

0

Wartość projektu

0

Całkowity finalny koszt netto

0

Przejdź dalej

Lista operatorów

„PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę).

Operator

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu): http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Warunki Udziału:

Dla kogo
  • status MŚP (do 250 zatrudnionych)
  • siedziba , oddział lub miejsce wykonywania działalności na terenie woj. dolnośląskiego

Warunki finansowe
  • do 50 000 wsparcia na firmę

i jednocześnie:

  • do 5 000 na Uczestnika

Uczestnicy
  • pracownicy – umowa o pracę
  • właściciele indywidualnego przedsiębiorstwa (samozatrudnieni)
  • zarząd spółki – umowa o pracę